Loading...

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE AVANTAJLARI NELERDİR

 

Lojistik, tartışmasız hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biridir. İlk bakışta sektörler arası, üretime dönük, fazlasıyla ticari bir faaliyetmiş gibi algılansa da ya da konteyner, vinç, konşimento, navlun gibi tanımlamaları ile son tüketicinin dışındaymış gibi bir izlenim yaratsa da; aslında günlük hayatımızda, evimizin içinde, kişisel dünyamızda bizi fazlasıyla etkisi altına alan, yok olması ya da aksaması durumunda hayatımızı ciddi anlamda sekteye uğratacak hayati bir iş koludur. Bugün keyifle okuduğumuz kitabın, çocuğumuzun elindeki oyuncağın, izlediğimiz televizyonun, kullanmak durumunda kaldığımız ilacın, giydiğimiz kazağın, soframızdaki pirincin bile lojistik bir hikayesinin olduğunu bilmek, bu konu üzerinde bir an bile olsa derinlemesine düşünmek, lojistiğin önemini bir kez daha anlamamızı sağlayacaktır.

Karayolu, denizyolu, demiryolu gibi farklı modları olan lojistik hizmetlerin şüphesiz en yeni ve gelişime açık olan türü havayolu lojistiğidir. Özellikle hızlı olması ve teknolojinin tüm olanaklarından faydalanabilmesi açısından baktığımızda, havayolu lojistiği oldukça ilgi çekici görünmektedir. Şu anda dünya genelinde tüm lojistik hizmetler içerisinde havayolu lojistiğinin kullanım oranı %8 civarındadır.

Dünya nüfusundaki artış, teknolojik gelişmeler ve özellikle küreselleşmenin yarattığı etkiler sonucunda adeta küçük bir köy halini alan dünyamızda lojistiğe olan ihtiyaç da artmış, yerküre üzerinde birbirine en uzak noktalarda bulunan ülkeler bile adeta birbirlerine komşularmış gibi aralarındaki ticarete hız kazandırmışlardır. Lojistik sektörünü derinlemesine etkileyen bu küresel hareket, havayolu lojistiği söz konusu olduğunda etkisini bir kat daha artırmıştır. Ancak aynı sebeplerle havayolu lojistiği dünyadaki tüm küresel krizlerden, ekonomik hareketlerden ve dalgalanmalardan da en çok etkilenen lojistik servis halini almıştır. Bu sebeple kırılgan bir lojistik servis olmakla birlikte sağladığı avantajlar bakımından da sektörün vazgeçilmez hizmet türü haline gelmiştir.

Havayolu lojistiği en sade anlatım şekli ile bir ürünün/yükün/malın uçak, helikopter, jet gibi havayolunda kullanılan araçlar vasıtasıyla bir noktadan bir diğer noktaya ulaştırılması olarak tanımlanabilir. Uluslararası ticarette, uzak mesafelere ulaşımda hız açısından ciddi avantaj sağlayan havayolu lojistiği, özellikle bozulabilir ürünlerin taşınması ve zarar görmemesi için de tercih sebebidir. Mikro ticarette, dünyanın pek çok bölgesine numunelerin ya da düşük hacimde yüklerin ulaştırılmasına da imkan tanıyan hava kargo hizmeti sayesinde, ticaretin mümkün olabildiği kadar kesintisiz devam etmesi ve rekabet avantajı sağlanabilmesi de gayet mümkündür.

 

      HAVAYOLU LOJİSTİĞİNİN AVANTAJLARI

 

  • Lojistik servis türleri içerisinde en hızlı hizmeti hava kargo sağlamaktadır. Bir lojistik hizmet almak istediğinizde, hız en önemli ihtiyacınızsa havayolu lojistiği bu yöndeki beklentinizi karşılayacaktır.
  • Genellikle hafif ve az miktardaki yüklerin taşındığı havayolu lojistiğinde, kombine taşımacılıkta rastlanan farklı istasyonlarda yük indirip-yükleme gibi ulaşım süresini uzatan, elleçleme konusunda ek işgücü ihtiyacı yaratan süreçler yaşanmaz. Dolayısıyla havayolu lojistiğinin avantajı sadece ulaşım süresiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda yükün ulaşım aracına yüklenmesi açısından da kolaylık sunar.
  • Havayolu lojistiğindeki gümrük prosedürleri diğer taşımacılık türlerine oranla çok daha hızlı ilerler ve daha kolay yönetilir. Bu da gümrük işlemlerine ayrılan sürenin kısalmasına, yükün beklemesi sebebiyle oluşan maliyetlerin düşmesine katkı sağlar. Gümrük kolaylığı aynı zamanda hava kargonun “hız” etkisine de olumlu destek sağlar.
  • Denizyolunda hem varış süresi uzunluğu hem de hava şartlarının yarattığı nem etkisi sebebiyle bozulabilecek ilaç, gıda, aşı gibi ürünler havayolu ile taşınması durumunda çok kısa sürede varış noktalarına ulaşabilmektedirler. Bu durum, bozulabilir ürünlerin taşınmasında havayolu lojistiğinin tercih edilmesinde etkin rol oynamaktadır.
  • Lojistik hizmetlerin gelişimi neticesinde havayolu lojistiği sadece limandan limana gerçekleşmemekte, ihtiyaç duyulduğu taktirde özel araçlar ile door to door olarak tanımlanan kapıdan kapıya teslimatlar, depolama, gümrükleme, ambalajlama gibi hizmetler de sunulabilmektedir. Bu şekilde katma değerli hizmet anlayışıyla havayolu lojistiğinin cazibesi artırılabilmektedir.

Tüm bu saydığımız avantajların yanında her hizmet türünde olduğu gibi dezavantajlı noktalar da bulunmaktadır. Lojistik destek almak isteyen firmalar tüm bu avantaj ve dezavantajları birlikte değerlendirerek ve ihtiyaçlarını belirleyerek hangi servisten yararlanmak istediklerine karar vermektedirler.

 

HAVAYOLU LOJİSTİĞİNİN DEZAVANTAJLARI

  • Maliyet konusu, havayolu lojistiğinin en dezavantajlı noktasıdır. Diğer lojistik servis türleri ile kıyaslandığında havayolu lojistiğinin maliyetleri özellikle uçak yakıtının pahalı olması sebebiyle de oldukça yüksek kalmaktadır. Bu nedenle hava kargoyu tercih eden firmalar, maliyetin sağlayacağı dezavantajı, havayolu lojistiğinin sağlayacağı diğer avantajlarla kompanse etmeleri gerekmektedir.
  • Bahsi geçen maliyetler sebebiyle havayolu lojistiği, yüksek kapasiteli ve ağır yüklerin taşınmasına engel teşkil etmektedir. Havayolu lojistiği hafif, küçük hacimli, kıymetli, kompakt ürünlerin taşınması için idealdir. Dolayısıyla bir kısıt söz konusudur.
  • Havayolu lojistiği hem küresel koşullardan hem de meteorolojik koşullardan çok daha kolay etkilenebilmektedir.

Yani genel bir değerlendirme yapacak olursak hız, güvenlik ve teknolojik açıdan avantajlı olan havayolu lojistiği, diğer servis türlerine oranla daha yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Lojistik hizmet alacak firmalarsa tüm bu noktaları değerlendirerek fizibilitelerini yapmaları, kendilerini doğru şekilde yönlendirecek bir lojistik firmasından da destek alarak, tedarik süreçlerini çok daha avantajlı şekilde yönetmeleri söz konusudur.